Opšta pravila korišćenja i kupovine

Ovim tekstom definisana su opšta pravila korišćenja i kupovine na web sajtu www.woodline-garderoba.rs

1. Promene u uslovima korišćenja
woodline zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i(ili) zakonske regulative Republike Srbije. Kupac je u obavezi da pre svake kupovine proveri informacije vezane za uslove poslovanja. Korišćenjem sajta, Kupac je saglasan sa uslovima korišćenja i kupovine, sto potvrdjuje kupovinom.

2. Kupovina i naručivanje proizvoda
Sva narucena roba putem web prodavnice Prodavca obavezujuća je za Kupca i Prodavca istovremeno, i ne može biti otkazana ili izmenjena bez prethodnog dogovora obe strane.
Kupac se obavezuje da će tokom narucivanja robe preko web prodavnice Prodavca pratiti sledeće korake:
• Izbor artikla,
• Izbor odgovarajuće varijacije (veličine, boje i sl.) artikla,
• Izbor količine,
• Prijava ili upisivanje ličnih podataka,
• Pregled svih podataka, kontrola i prihvatanje porudžbine,
• Upoznavanje sa Opštim uslovima korišćenja i kupovine i prihvatanje istih,
• Zaključenje porudžbine,
• Plaćanje putem izabranog metoda plaćanje i
• Preuzimanje robe

3. Cena proizvoda
Cena svih artikala navedena je u EUR-ima, sa uracunatim PDV-om, obracun i plaćanje se može izvršiti i u dinarima (RSD) po srednjem kursu NBS važećem na datum prometa.

4. Obaveštenje i potvrda potvrda porudžbine
Prodavac ima obavezu da po prijemu porudžbine posalje email Kupcu sa potvrdom porudžbine, koja sadrži naziv, cenu i količinu poručenih artikala, ukupan iznos za uplatu, izabrani način plaćanja i dostave, kao i podatke o adresama koje je Kupac uneo za dostavu porudžbine. Kupac se obavezuje da isti email potvrdi, u cilju preciznog i jasnog definisanja porudžbine i potvrde tačnosti podataka.

5. Slanje porudžbine
Prodavac se obavezuje da će robu poslati kupcu u roku od 8 radnih dana, računajući od dana porudžbine u slučaju plaćanja pouzecem, tj. od dana prijema uplate u slučaju plaćanja na račun Prodavca, i metodom dostave koju je odabrao Kupac. U slučaju nemogućnosti slanja robe, Prodavac je dužan da Kupca obavesti u roku ne dužem od 5 radnih dana, računajući od dana porudžbine.
Kupac ima obavezu da Prodavcu dostavi tacne podatke za račun i isporuku robe (ime i prezime, puna adresa za dostavu, veličina, model, i količina artikla). Ukoliko Kupac navede pogrešne podatke ili email adresu u procesu kupovine, Prodavac ne može snositi odgovornost za probleme u dostavljanju ili preuzimanju naručene robe.
Prilikom preuzimanja robe, Kupac je dužan da proveri kvalitet i stanje dostavljen je robe.

6. Reklamacije
U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014, 6/2016 i 44/2018) obaveštavamo vas o sledećem:
Ukoliko na paketu prilikom preuzimanja robe ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa u prisustvu službenog lica. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, zahteva se da se napravi zapisnik o reklamaciji.
Prodavac je dužan da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije elektronskim putem odgovori Kupcu na podnesenu reklamaciju, odnosno dostavi odluku da li prihvata reklamaciju, izjasni se o zahtevu Kupca, kao i da da konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za postupanje po reklamaciji ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.
Ukoliko je primljeni proizvod neispravan ili pogrešan, troškove vracanja robe snosi Prodavac.
Za sva pitanja koja nisu izričito regulisana ovim Opštim pravilima korišćenja i kupovine primenjivaće se važeći propisi Republike Srbije. Za sve sporove izmedju Prodavca i Kupca koji ne mogu biti rešeni sporazumno i u duhu dobre poslovne saradnje nadležan je sud u Beogradu.

7. Povraćaj robe
U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014 6/2016 i 44/2018) obaveštavamo vas o sledećem:
Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od kupovine odustane od kupovine i vrati robu, osim ukoliko je porucena i dospela roba izradjena po posebnim zahtevima potrošača, po meri, ili personalizovana.
Kupac ostvaruje ovo pravo slanjem izjave o odustanku od kupovine Prodavcu nakasnije u roku od 14 dana od dana dospeća robe u vlasništvo Kupca. Prodavac je dužan da bez odlaganja obavesti Kupca o prijemu ove izjave. Molimo Vas da nas pre vracanja robe obavestite o odustanku od kupovine, na mail: info@woodline-garderoba.rs
Kupac mora vratiti proizvod nekorišćen, neostecen i u originalnoj ambalaži.
Troškove transporta, odnosno vracanja robe snosi Kupac.
Woodline Garderoba zadržava pravo da ne primi nazad reklamirani proizvod ukoliko se pri pregledu ustanovi da je proizvod korišćen i/ili oštećen.
Po prijemu i pregledu vracenog proizvoda, Prodavac je dužan da vrati Kupcu uplacenu sumu bez odlaganja, a najkasnije 30 dana od dana prijema vraćenih proizvoda.

8. Info i kontakt
Adresa: Dimitrija Tucovića 164/03, 11050 Zvezdara, Beograd
PIB: 112198536
MB: 21625892
E-mail: info@woodline-garderoba.rs